صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
بازارگردان: شرکت تامین سرمایه سپهر 122,218,264,990
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,فیروزه سالارالدینی 8,982,630
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,017,370 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,743
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07 صندوق قابل معامله مختلط قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,606
تاریخ محاسبه NAV: 1396/04/30 زمان انتشار قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,606
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود