صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۲۸ (۰.۶۸) ۱۷۶.۱۱ (۹۱.۶۵)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۲۹ ۱.۵۱ ۱۹۰.۶۷ ۲۳,۶۶۹.۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۶۳ ۱.۰۸ ۸۸۷.۵۵ ۴,۹۰۸.۱۸
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۲۲ ۰.۷۲ ۱۲۵.۳ ۱,۲۸۷.۰۵
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۰۶ ۱.۵۲ ۴,۶۰۳.۵۴ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۴۱ ۱.۶۱ ۳۵۱.۷۸ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۴۴ ۰.۸۹ ۳۹۲.۴۱ ۲,۴۱۱.۳۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۹۹) (۱.۰۷) (۹۷.۳۴) (۹۸.۰۱)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۷۷ ۰.۷ ۱,۵۵۸.۷۷ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۱۷ ۱.۹۶ ۸۵.۵۶ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱.۱۹ ۰.۰۷ ۷,۳۱۸.۱۱ ۳۰.۸۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ (۰.۴۸) ۰ (۸۲.۵) ۰