ثبت صورتجلسه 1396/03/08 مبنی بر تایید صورت مالی و تغییر حسابرس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورتجلسه 1396/03/08 مبنی بر تایید صورت مالی منتهی به 1395/12/30 و تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی سخن حق به موسسه حسابرسی بیات رایان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

1396/04/07
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود