آکهی دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دعوت می شود تا در جلسه مجمع صندوق که راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1396/03/08در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، پلاک33، طبقه 2 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

1396/03/01
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود