دعوت به مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق آرمان سپهر آیندگان جهت حضور در مجمع

بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 14 مورخ 1395/03/05در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک33، طبقه دوم تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 1.       استماع گزارش مدیر و حسابرس صندوق 2.       بررسی و تصویب صورت های مالی دوره منتهی به 29/12/1394 3.        تغییر آدرس مدیر صندوق 4.       سایر موارد

1395/02/26
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود