1396/04/07 ثبت صورتجلسه 1396/03/08 مبنی بر تایید صورت مالی و تغییر حسابرس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت صورتجلسه 1396/03/08 مبنی بر تایید صورت مالی منتهی به 1395/12/30 و تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی سخن حق به موسسه حسابرسی بیات رایان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

1396/03/01 آکهی دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان

بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دعوت می شود تا در جلسه مجمع صندوق که راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1396/03/08در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، پلاک33، طبقه 2 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

1395/11/25 مجمع صندوق در تاریخ 1395/11/09 تشکیل گردید

مجمع صندوق در تاریخ 1395/11/09 با حضور دارندگان واحدهای ممتاز صندوق در خصوص تغییر کارمزد متولی، تصویب هزینه کارمزد ارئه خدمات سپرده گذاری و امکان انجام معاملات اختیار تبعی و سپرده کالایی تشکیل گردید

1395/10/29 دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان

دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق آرمان سپهر آیندگان جهت حضور در مجمع

1395/03/05 برگزاری مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان

مجمع صندوق با حضور 100 درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 05/03/1395 در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک33، طبقه دوم تشکیل گردید.

1395/02/26 دعوت به مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان

دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق آرمان سپهر آیندگان جهت حضور در مجمع

1395/01/18 تغییر آدرس مدیر صندوق آرمان سپهر آیندگان

احتراماً به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند آدرس شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به شرح زیر تغییر یافت: خیابان ولیعصر. بالاتر از تقاطع میرداماد. کوچه قبادیان. پلاک33. طبقه همکف شماره تماس: 86083279-86081262-86082942-86085321-86083805-86083609 شماره فکس: 88679850

1394/11/19 تغییر مدیر سرمایه گذاری

باستحضار سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان میرساند جناب آقای سیروس کریمی به عنوان مدیر سرمایه گذاری صندوق جایگزین جناب آقای رضا زندوکیل شدند.

1394/04/30 تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/04/20

مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/04/20رأس ساعت 14 در محل شرکت تامین سرمایه سپهر با حضور دارندگان واحدهای ممتاز صندوق تشکیل گردید.

1394/04/10 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دعوت می شود تا در جلسه مجمع صندوق که راس ساعت 14 مورخ 1394/04/20آدرس، تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، پلاک113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه 5 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود