اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,282,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,717,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 133,271,861,416
قیمت صدور هر واحد (ریال): 25,397
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 25,228
قیمت آماری هر واحد (ریال): 25,228
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 25,397 25,228 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 133,271,861,416
  2 1397/06/25 25,165 24,994 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 132,032,027,927
  3 1397/06/24 24,905 24,736 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 130,670,195,419
  4 1397/06/23 24,857 24,677 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 130,360,855,851
  5 1397/06/22 24,856 24,676 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 130,355,650,644
  6 1397/06/21 24,855 24,675 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 130,350,464,615
  7 1397/06/20 24,217 24,048 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 127,037,381,468
  8 1397/06/19 23,666 23,503 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 124,157,179,288
  9 1397/06/18 23,213 23,057 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 121,801,348,443
  10 1397/06/17 22,727 22,579 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 119,275,645,924
  11 1397/06/16 22,510 22,347 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 118,049,198,393
  12 1397/06/15 22,510 22,347 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 118,048,458,816
  13 1397/06/14 22,480 22,317 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 117,891,538,691
  14 1397/06/13 22,449 22,282 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 117,709,068,578
  15 1397/06/12 22,333 22,167 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 117,101,092,605
  16 1397/06/11 21,959 21,797 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 115,144,188,412
  17 1397/06/10 22,059 21,897 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 115,673,355,840
  18 1397/06/10 22,059 21,897 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 115,673,355,840
  19 1397/06/09 22,294 22,130 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 116,905,239,479
  20 1397/06/08 22,293 22,129 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 116,897,863,132